Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Тәжірибе бойынша есептер

Менеджмент, маркетинг, стратегиялық жоспарлау

«Самек Интернешнл» ЖШС

КІРІСПЕ 3

1. Кәсіпорынның даму тарихы 4
2. Кәсіпорынның жалпы құрылымы мен басқарылуын зерттеу 7
3. Кәсіпорынның техникалық экономикалық көрсеткіштерін талдау 11
4. Кәсіпорынның саясатын зерттеу 14
5. Кәсіпорынның қаржылық жағдайының сипаттамасы 16
6. Кәсіпорындағы маркетингтік қызметті талдау 25
7. «Самек Интернешнл» ЖШС сату көлемдері мен өткізу бағалары 29
8. «Самек Интернешнл» ЖШС SWOT талдау 31

ҚОРЫТЫНДЫ 33
ҚОСЫМША 1. «Самек Интернешнлз» ЖШС-ның ұйымдық құрылымы 34
ҚОСЫМША 2. Қаржылық жағдай туралы топтастырылған есеп 35
ҚОСЫМША 3. Жиынтық кіріс туралы топтастырылған есеп 36
ҚОСЫМША 4. Ақша қаражатының қозғалысы туралы топтастырылған есеп 37
ҚОСЫМША 5. Капиталдағы өзгерістер туралы топтастырылған есеп 39

Жұмыстың көлемі: 39 бет
Бағасы: 4000 тг.

Жыл: 
2012