Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

АДАМ ЖӘНЕ АЗАМАТ КҰҚЫҚТАРЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ

КІРІСПЕ
1.  АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫНЫҢ ДАМУЫНЫҢ ТАРИХИ АСПЕКТІЛЕРІ

1.1 Адам құқықтары мен бостандықтарының дамуының теориялық және тарихи ерекшеліктері

1.2 1917ж. дейінгі қазақ мемлекеттілігіндегі адам құқықтары мен бостандықтарының жағдайы

1.3 Кеңес дәуіріндегі Қазақстандағы адам құқықтары мен бостандықтарының жағдайы 

1.4 Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғаннан кейінгі уақыттағы жеке тұлғалардың құқықтық жағдайы
2. АДАМ МЕН АЗАМАТТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ НЕГІЗДЕРІ

2.1  Адам және азаматтың құқықтары бостандықтары мен міндеттерінің   жүйесі

2.2 Құқықтар, бостандықтар және міндеттер қағидаларының мазмұны

2.3 Құқықтар, бостандықтар және міндеттердің жіктелуі
3. ҚҰҚЫҚТАР МЕН БОСТАНДЫҚТАРДЫҢ ҚОРҒАЛУ МЕХАНИЗМДЕРІ

3.1 Қазақстан Республикасындағы адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау институттары мен органдары

3.2 Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласындағы Қазақстанның өзекті мәселелері 
ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ

 

Жұмыстың көлемі: 61 бет

Бағасы: 7000 тг

Жыл: 
2014