Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Психология

Аддиктивті мінез – құлықтың бір формасы ретінде құмарлық ойындарға тәуелділікті психологиялық зерттеу

 

Кіріспе         

1 Аддиктивті мінез-құлықтың бір формасы ретінде құмарлық ойындарға тәуелділікті теориялық зерттеу ...................................................

1.1 Аддиктивті мінез-құлық түсінігі және оның дамуына

әкелетін факторлар ................................................................................................

1.2 Аддиктивті мінез-құлықтың қалыптасу кезеңдері .....................................

1.3 Аддиктивті мінез-құлықтың жіктемесі .......................................................

1.4 Азарттық ойындарға  тәуелділік ерекшеліктері .........................................

1.5 Компьютерлік ойындардан тәуелділік ерекшеліктері ...............................

Бірінші тарау бойынша қорытынды

2 Құмарлық ойындарға тәуелділікті эксперименттік зерттеу .................

2.1 Зерттеу әдістері

2.2 Психодиагностикалық әдістемелер  

2.3 Зерттеуді сипаттау. Зерттеу объектісі

Екінші тарау бойынша қорытынды

3 Зерттеу нәтижелерін талдау және қорытындылау     

3.1 Зерттеу жүргізілген орын мен зерттелуші топтардың сипаттамасы        

3.2 А. Маслоу сауалнамасы  бойынша алынған мәліметтерді

 талдау нәтижесі     

3.3 К. Леонгард – Г. Шмишек сауалнамасы  бойынша алынған мәліметтерді талдау нәтижесі    

3.4 Ч. Д. Спилбергер — Ю. Л. Ханин сауалнамасы  бойынша алынған мәліметтерді талдау нәтижесі   

3.5 Эксперименттік және бақылау топтарының мәліметтері бойынша корреляциялық талдау    

Үшінші тарау бойынша қорытынды

Қорытынды 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Қосымшалар

 

жұмыс көлемі 58 бет

бағасы 5000  тг

Жыл: 
2011