Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Азаматтық істер бойынша атқару өндірісі

КІРІСПЕ......................................................................................................................3

1 АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ӨНДІРІСІНІҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ
1.1 Атқару өндірісінің түсінігі,мақсаты, міндеттері................................................6
1.2 Атқару өндірісінің қатысушылары...................................................................14

2 АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІҢ ЖАЛПЫ ТӘРТІБІ
2.1 Атқарудың негіздері және атқару құжаттары...................................................17
2.2 Атқарушылық әрекеттер жүргізудің тәртібі.....................................................28
2.3 Мәжбүрлеп атқару шаралары.............................................................................37

3 КЕЙБІР АЗАМАТТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША ШЫҒАРЫЛҒАН ШЕШІМДЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
3.1 Борышкер заңды тұлға және жеке кәсіпкер болғанда мүлкінен өндіріп алу жүргізу ерекшеліктері...............................................................................................47
3.2 Нақты затты беру туралы және нақты бір әрекетті жасау туралы шешімдерді орындау...............................................................................................................50
3.3 Борышкердің жалақысынан және өзге де табыс түрлерінен өндіріп алу......52

ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................55

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ............................................57

Жұмыстың көлемі: 58 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010