Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Азаматтық іс жүргізудегі адвокаттың құқықтық жағдайы

Кіріспе………......................................................................................................3

1 Адвокатура және соттағы өкілділіктің мәні мен маңызы.....................6
1.1 Адвокатура түсінігі, мәні мен маңызы ….................................................6
1.2 Соттағы өкілділік және соттағы өкілдің түсінігі, негіздері, түрлері…...8
1.3 Адвокатура қызметінің негізгі бағыттары және даму болашағы........14

2 Азаматтық іс жүргізудегі адвокаттың құқықтық жағдайы...........33
2.1 Азаматтық істі қозғау және істі сот талқылауына әзірлеу сатыларына адвокаттың қатысуы..................................................................................................33
2.2 Адвокаттың бірінші саты сотында істі талқылауға қатысу тәртібі.......49
2.3 Сот актілерін қайта қарау сатыларына адвокаттың қатысу ерекшеліктері.............................................................................................................54
2.4 Адвокаттың сот актілерін атқару сатысына қатысуы.........................57
Қорытынды......................................................................................................66

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.............................................................68

Жұмыстың көлемі: 68 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2011