Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдемелер

КІРІСПЕ......................................................................................................................3

1. АЗАМАТТЫҚ СОТ ӨНДІРІСІНДЕГІ ДӘЛЕЛДЕУ ИНСТИТУТЫНЫҢ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ
1.1 Соттағы дәлелдеудің түсінігі және мақсаты.....................................................6
1.2 Дәлелдеу пәнінің түсінігі.....................................................................................9
1.3 Тараптардың дәлелдеу міндеті..........................................................................13

2. АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР
2.1 Соттағы дәлелдемелердің түсінігі.....................................................................20
2.2 Дәлелдемелерді зерттеу және бағалау...............................................................24

3. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІҢ ЖІКТЕЛУІ
3.1 Дәлелдемелерді жіктеу тәртібі...........................................................................30

Қорытынды.................................................................................................................57

Қолданылған әдебиеттер тізімі.................................................................................59

Жұмыстың көлемі: 60 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2009