Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Азаматтық құқық бойынша мердігерлік шарты

Кіріспе......................................................................................................................3

І. Азаматтық құқық бойынша мердігерлік шартының ұғымы, мазмұны және формасы

1.1.Мердігерлік шарт нысаны туралы ережелер..................................................7
1.2. Мердігерлік шарт бойынша тараптардың құқықтары мен міндеттері......13
1.3. Мердігерлік шарт жасасудың кезеңдері және элементтері.....................21

ІI. Мердігерлік шартының түрлері және элементтерi

2.1.Тұрмыстық мердігерлік шартының нысаны, субъектілері мен объектілері..............................................................................................................27
2.2. Құрылыс мердігерлік шарт заты (нысанасы) туралы
келiсiмнің ерекшеліктері...............................................................................34
2.3. Жобалау және іздестіру жұмыстарында мердігерлік
шартқа қойылатын талаптар..........................................................................42
2.4.Ғылыми-зерттеу, тәжірибе-конструкторлық және
технологиялық жұмыстардың мердігерлік шарты....................................48

Қорытынды..........................................................................................................55

Қолданылған әдебиеттер...................................................................................58

Жұмыстың көлемі: 60 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2009