Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Азаматтық құқық бойынша өкілдік институты

КІРІСПЕ
І Азаматтық құқық бойынша өкілдік беру ұғымы 
1.1 Өкілдік беру түсінігі мен элементтері
1.2 Өкілдік қатынастардың субъектілері
1.3 Өкілдік өкілеттіктері

ІІ Өкілдің өкілдік беруші адамның мүддесіне заңдық мәмілелер жасауы
2.1 Өкілдікті беру келісім шартының ерекшеліктері
2.2 Өкілдікті беру келісім шартының кезеңдері
2.3 Сенімхатты құқықтық реттеу

ІІІ Өкілдік беру келісім шартының түсінігі
3.1 Өкілдік беру келісім шартының мазмұны
3.2 Өкілдік берушінің міндеттері
3.3 Өкілдіктің пайда болу негіздері және түрлері
3.4 Коммерциялық өкілдік - өкілдіктің ерекше түрі

IV Азаматтық құқықтағы өкілдік институты мен соттағы өкілдіктің айырмашылықтары мен ұқсастықтары

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН
НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР ТІЗІМІ

Жұмыстың көлемі: 58 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010