Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Акционерлік капитал есебі және нарықтық белсенділік көрсеткіштерін талдау

КІРІСПЕ               4

1 АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ ЕСЕБІ   МЕН НАРЫҚТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУДЫҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 6

1.1 Акционерлік капиталдың экономикалық мәні және  мазмұны   6

1.2 Акционерлік капитал есебінің ғылыми - теориялық тұжырымдары        11

1.3 Кәсіпорын қызметінің тиімділігі мен нарықтық белсенділігін талдау әдістемесі                17

2 «АҚБҰЛАҚ» АҚ  АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ ЕСЕБІ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ             27

2.1 «Ақбұлақ» АҚ-ның экономикалық сипаттамасы мен оның қызметін жалпы бағалау     27

2.2 «Ақбұлақ» АҚ-ның акционерлік капиталының есебі        33

2.3 «Ақбұлақ» АҚ-ның акционерлік капитал есебін ұйымдастыру   40

3 «АҚБҰЛАҚ» АҚ-НЫҢ НАРЫҚТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ                45

3.1 Акционерлік қоғамның іскерлік белсенділігінің көрсеткіштерін талдау 45

3.2 Акционерлік қоғамның нарықтық белсенділігі көрсеткіштерінің жүйесі               54

3.3 Кәсіпорын қызметінің тиімділігі көрсеткіштерін талдау   59

ҚОРЫТЫНДЫ   63

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   65

Жұмыстың көлемі: 65 бет
Бағасы: 20000

Жыл: 
2015