Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Лингвистика, аударма ісі, ағылшын тілі, шет тілдер

Ағылшын кірме сөздерін қазақ тілінде қолданудың лингвоэкологиялық аспектілері

КІРІСПЕ               3

І. КІРМЕ СӨЗДЕР МЕН ЛИНГВОЭКОЛОГИЯНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ      6

1.1 Кірме сөз мәселесін зерттеудің пәнаралық аспектілері  6

1.2 Лингвистикалық экологияны зерттеудің теориясы мен методологиясы               13

1.3 Кірме сөздерді қолданудың лингвоэкологиялық аспектілері       19

II. АҒЫЛШЫН КІРМЕ СӨЗДЕРІНІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ҚОЛДАНЫЛУЫНА ЛИНГВОЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУ          29

2.1 Ағылшын кірме сөздерін қазақ тіліндегі қолданудың  нормативтік құқықтық аспектілерін талдау         29

2.2. Қазақ тіліндегі ағылшын кірме терминдерінің қалыптасуындағы аударма мәселесі     33

2.3 Қазақ тіліндегі ағылшын кірме сөздерін қолданудың әлеуметтік- лингвистикалық аспектілері               46

ҚОРЫТЫНДЫ   57

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   60

ҚОСЫМША А   64

ҚОСЫМША Ә   65

ҚОСЫМША Б   66

Жұмыстың көлемі: 66 бет
Бағасы: 20000

Жыл: 
2015