Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

География, геология

Ақшабұлақ кен орнында 2100м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау

КІРІСПЕ
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Географа экономикалық жағдаилар…………………………………………..
1.2 Геолота-геофизикалық зертелуі……………………………………………….
1.3 Ауданының геологиялық құрылысы …………………………………………
1.4 Тектоника……………………………………………………………………….
1.5 Мұнайгаздылығы………………………………………………………………
1.6 Гидрогеологиясы………………………………………………………………
1.7 Мұнаи қорын есептеу………………………………………………………….
1.8 Жобаланған іздеу барлау жұмыстарының көлемі мен әдістемесі …………
1.8.1 Іздеу барлау жұмыстарының мақсаты мен міндеті……………………….
1.8.2 Болжамды ұңғымалардың орналасу жүйесі……………………………….
2 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу............................................................
2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау және дәлелдеу...............................................

2.2.1 Қашаулар мен шегендеуші тізбектердің диаметрін таңдау.....................

2.3 Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау, бұрғы құбырлар тізбегін
беріктікке есептеу............................................................................................
2.3.1 Ауырлатылған бұрғылау құбырларының диаметрінен ұзындықтарына тоқтау..........................................................................................................................
2.3.2 Бұрғылау құбырлары тізбегін статикалық беріктікке есептеу

2.4.Ұңғыманы жуу.......

2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік
аралықтары үшін тағайындау........................................................................
2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың, судың химиялық реагенттердің ауырлатқыштық және тағы басқа материалдардың шағындарын анықтау ……………………………………………………………..
2.4.3 Жуу сұйығын дайындау, химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына
саңылаусыздыққа орнатылатын жабдықтарды таңдау.............................
3 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды таңдау...................................
3.2 Қорғаныс шаралары.........................................................................................
3.2.1 Жалпылама шаралар.....................................................................................
3.2.2.1Өндірістік шаралар.....................................................................................
3.2.2.2 Жалпылама шаралар..................................................................................
3.2.2 .2.Өндірістік шағын климат……………………………………………….
3.2.3 Техника қауіпсіздігі ……………………………………………………..
3.2.4 Электр қауіпсіздігі……………………………………………………….
3.2.5 Өрт қауіпсіздігі…………………………………………………………..
4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
4.1 Ұңғыма құрылысы кезінде жұмыстарды ұйымдастыру............................
4.2 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау...................................................
4.3 Ұңғыманы бұрғылау және бекітудегі бағалаудың негізгі техника …….
экономикалық көрсеткіштерін жобалау......................................................
4.4 Ұңғыма құрылысына смета жасау...............................................................
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Жұмыстың көлемі: 55 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010