Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Банктік қызметті аудиторлық тексерудің құқықтық негіздері

КІРІСПЕ 5-7
1.Қазақстан Республикасындағы банктік қызметті аудиторлық
тексерудің қалыптасу ерекшеліктері

1.1.Аудиторлық қызметтің түсінігі 8-10
1.2.Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызметтің пайда
болуы мен қалыптасу кезеңдері 10-19
1.3.Қазақстан Республикасындағы бантік қызметті аудиторлық
тексерудің әдіс-тәсілдері 20-52

2. Банктік қызметті аудиторлық тексерудің құқықтық негіздері
2.1. Аудиттің мақсаты, пәні және міндеттері 53-55
2.2. Банкілік қызметті аудиторлық тексеру 55-61
2.3.Екінші деңгейдегі банктерде ішкі аудитті ұйымдастыру мәселесін 61-63
құқықтық реттеу
2.4.Аудиторлық тексерудің түрлері 64-66
ҚОРЫТЫНДЫ 67-69
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 70

Жұмыстың көлемі: 70 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010