Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Курстық жұмыстар

Биология (өсімдіктану), зоология (жануартану), экология, медицина

Бидай тұқымдарындағы амилазаның молекулалық формасын зерттеу

КІРІСПЕ........................................................................................................................3

1 ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ…………………………..…………………………......…...4
1.1 Бидай амилазаларының биологиялық маңызы...................................................4
1.2 Бидай амилазасы және нан сапасы……………………………………....……..5
1.3 Астық тұқымдастар дәндері амилазаларының қасиеттері мен ерекшеліктері...............................................................................................................7
1.4 -амилаза изоферменттерінің құрылымдық-функционалдық ерекшеліктері……………………………………………………………….....….....9
1.5 Тұқымдағы -амилаза синтезінің локализациясы ………......……………....11
1.6 -амилазаның биосинтезі ………………………………….........………….....12
1.7 Амилаза белсенділігінің түрлі факторлар әсерінен өзгеруі
1.7.1 Температураның әсері……………………………………………………......13
1.7.2 Бидай ұрықтарының тыныштық пен өну процестерін фитогормональды реттеу……………………………………………………………………………......14
1.7.3 ГҚ, АБҚ гормондарының және қанттардың алейрон қабаты мен ұрық щитогындағы α- және β-амилазаларының индукциясына әсері…………….......15
1.7.4 Амилазалар реттелуінің басқа жолдары…………………………….....……15
1.8 Амилазаның молекулалық түрлерін зерттеу
1.8.1 β-амилаза белсенділігінің дамуы мен бидайдың өніп жатқан өркен ұлпаларындағы полиморфизм ………………………………………………....….17
1.8.2 Дамып жатқан бидай дәндеріндегі екі антигендік ерекше β-амилазаларды анықтау мен сипаттау…………………………………..........................………......18
1.8.3 Бидайдың β-амилазаcының изозимдік әртүрлілігі…………………....……18

2 ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІСІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ
2.1Зерттеу объектісі.................................................................................................19
2.2 Амилаза белсенділігін анықтау әдістері
2.2.1 Йод крахмалды әдіс..........................................................................................19
2.2.2 Электрофорез әдісі...........................................................................................19
2.2.3 Изоэлектрофокустау.........................................................................................19

3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ
3.1 Бидайдың тыныштықтағы дәндегі компоненттік құрамы мен α- және β-амилазаларының изоферменттік құрамының белсенділігі мен өзгерісінің динамикасын зерттеу………………………………………………………………20
3.2 Амилаза активтілігіне фитогормондар мен әр түрлі қанттар әсерін зерттеу...................................................................................................................23

ҚОРЫТЫНДЫ ..........................................................................................................26

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.........................................................27

Жұмыстың көлемі: 30 бет
Бағасы: 2500

Жыл: 
2010