Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Бюджетпен есеп айрысудың қаржылық есебі мен аудитті және олардың ҚР-да даму бағыттары

Қысқартылған сөздер 3

Нормативтік сілтемелер           4

Анықтамалар  5

КІРІСПЕ               6

1 БЮДЖЕТПЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 9

1.1 Бюджетпен есеп айырысудың мәні мен мазмұны             9

1.2 Бюджетке төленетін міндетті төлемдерді есептеу ерекшеліктері           15

1.3 Салық есептілігі салық есебінің қорытындылаушы кезеңі ретінде            22

2 БЮДЖЕТПЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІН ТАЛДАУ     36

2.1 Тікелей салық бойынша есеп айырысудың есебі                36

2.2 Жанама салық бойынша есеп айырысудың есебі               48

2.3 Басқа да алымдар мен міндетті төлемдер бойынша есеп айырысудың есебі     52

2.4 Бюджетке төленетін салықтар бойынша кәсіпорын есептеулерін талдау және бағалау             58

3 БЮДЖЕТПЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУДЫҢ БАҚЫЛАУЫ МЕН АУДИТІ             66

3.1 Бюджетпен есеп айырысу аудитін өткізу және тексеру   66

3.2 Бюджетпен есеп айырысуларды ішкі және сыртқы бақылау мен оларды ақпараттық қамтамасыз етудің дамуының концепциясы          72

ҚОРЫТЫНДЫ   77

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   79

ҚОСЫМШАЛАР              82

Жыл: 
2015