Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Дауларды халықаралық төрелік сотта қарау. ҚР заңнамасы бойынша бойынша халықаралық төрелікте дауларды шешудің ерекшеліктері

Кіріспе............................................................................................................4

І Бөлім. Халықаралық төрелік сотының қалыптасу тарихына шолу.......6

  1. Әлемдік халықаралық төрелік сотының пайда болуы мен дамуы....6
  2. Қазақстан Республикасындағы халықаралық төрелік сотының қалыптасуы және ағымдағы жағдайы.................................................15

А тұжырымы................................................................................................23

ІІ Бөлім. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша халықаралық төрелікте дауларды шешуді талдау............................................................25

  1. Халықаралық төрелік шешімдерді қазақстандық заңнама бойынша мойындау және орындау ерекшеліктері..............................................25
  2. Қазақстан заңнамасымен халықаралық төрелікте дауларды қарау тәжірибесі...............................................................................................30

Б тұжырымы.................................................................................................38

Қорытынды.................................................................................................. 40

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі...............................................................43

 

Бет саны: 45

Бағасы: 17000тг

ЖОО: ҚазГЗУ / КазГЮУ  

Жыл: 
2016