Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Дебиторлық және кредиторлық қарыздардың аудиті мен талдауы

КІРІСПЕ........................................................................................................................3

1 ДЕБИТОРЛЫҚ ЖӘНЕ КРЕДИТОРЛЫҚ ҚАРЫЗДАРДЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТТАМАСЫ
1.1 Дебиторлық және кредиторлық қарыздардың мәні мен маңызы....................5
1.2 ХҚЕС сәйкес дебиторлық берешектерді есепке алу ерекшеліктері...............7
1.3 Кредиторлық қарыздардың есебі.......................................................................22

2 ДЕБИТОРЛЫҚ ЖӘНЕ КРЕДИТОРЛЫҚ ҚАРЫЗДАРДЫҢ АУДИТІ МЕН ТАЛДАУЫ
2.1 Дебиторлық қарыздар есебінің аудиті..............................................................32
2.2 Кредиторлық қарыздар есебінің аудиті............................................................36
2.3 Дебиторлық және кредиторлық қарыздардың ЖШС «Көктерек» мысалында талдауы.......................................................................................................................43

3 ХҚЕС СӘЙКЕС ДЕБИТОРЛЫҚ ЖӘНЕ КРЕДИТОРЛЫҚ ҚАРЫЗДАР ЕСЕБІНІҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес дебиторлық және кредиторлық қарыздар есебінің проблемалары......................................................50
3.2 Халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес дебиторлық және кредиторлық қарыздар есебінің жетілдіру жолдары.............................................56
ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................60
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ....................................................... ...62

Жыл: 
2010