Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, ақша несие және қаржы

Екінші деңгейлі банктердегі тартылған қаражаттар қызметін жетілдіру

КІРІСПЕ.......................................................................................................................... 4


І ТАРАУ. ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ ТАРТЫЛҒАН ҚАРАЖАТТАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ........................................................7
1.1. Банктердегі тартылған қаражатардың экономикалық мәні мен оның түрлері.....................................................................................................................7
1.2. Депозиттер және жинақ салымдары…………………………………...……10
1.3. Банкаралық займдар.......................................................................................21

ІІ ТАРАУ. «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ-НЫҢ
ТАРТЫЛҒАН ҚАРАЖАТТАРЫН ТАЛДАУ..............................................24
2.1. Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердегі тартылған қаражаттар барысын талдау.............................................................................24
2.2. Қазақстан Халық банкінің экономикалық қызметі және тартылған
қаражаттары барысын талдау………………………………………........…….28

ІІІ ТАРАУ. ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДЕГІ ТАРТЫЛҒАН ҚАРАЖАТТАР ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ…………………..46
3.1. Банкаралық заемдар - екінші деңгейлі банктердің қаржы саясатының құралы ретінде.........................................................................................................46
3.2 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның тартылған қаражаттарын марке-тингтік зерттеулер көмегімен жетілдіру жолдары...........................................................51

ҚОРЫТЫНДЫ................................................................................ 58

Жұмыстың көлемі: 60 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2011