Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Жасөспірімдер бойында құқықтық сананың қалыптасу ерекшеліктерін зерттеу

КІРІСПЕ.......................................................................................................... 

І ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Заң психологиясындағы құқықтық сана және оның теориялық  
мәселелері................................................. ...............................................
1.2 Жасөспірімдер қарым қатынасы және құқықтық сананың
бұзылуының көріністері ............................................................................
1.3 Жасөспірімдер тобындағы қылмыстық мінез-құлықтың сипаттамасы

ІІ ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ БӨЛІМІ
2.1 Эксперименттік зерттеу мақсаты, міндеттері, болжамы.........................
2.2 Зерттеу әдістемелерінің сипаттамасы мен барысы .................................
2.4 Зерттеу мәліметтерінің сандық өңделуі мен сапалық талдауы..............

Қорытынды......................................................................................................

Қолданылған әдебиеттер тізімі......................................................................

Жұмыстың көлемі: 61 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010