Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Жаңадан ашылған мән жайларға байланысты іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау

Кіріспе. .............................................................................................................. 5-6
1 Жаңадан ашылған мән жайларға байланысты іс бойынша іс
жүргізуді қайта бастау 7-15
1.1. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді қайта бастаудың негіздері. ... 7
1.2. Жаңадан ашылған мән-жайларға орай іс жүргізу. ............................ 8
1.3. Іс жүргізуді қайта бастаудың мерзімдері. ......................................... 10
2 Жаңадан ашылған мән жайларға байланысты прокуратураның
сотта мемлекет мүддесіне білдіруі 16-27
2.1 Соттағы прокурордың іс жүргізу жағдайы. ....................................... 16
2.2 Қылмыстық істердің соттарда қаралуына прокурордың қатысуы және оның рөлі. ............................................................................................. 19
2.3 Қылмыстық істердің соттарда қаралуына прокурордың қатысуы
және оның рөлі. ……………………………………………………… 23
3 Жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты сот құжаттардың түсінігі мен түрлері. 28-
3.1. Қазақстан Республикасы сотының даму кезеңдері. ....................... 48-55
Қорытынды. ..................................................................................................... 56-57
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. ............................................................... 58-59

Жұмыстың көлемі: 60 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010