Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Менеджмент, маркетинг, стратегиялық жоспарлау

Заманауи жағдайда ұйымның ресурстарын басқару

КІРІСПЕ               4

1             КӘСІПОРЫН РЕСУРСТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ - ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 7

1.1          Кәсіпорынның қаржылық ресурстарының құрамы мен құрылымы және оларды пайдалану негіздері      7

1.2          Ұйымдағы еңбек ресурстарының экономикалық мәні            13

1.3          Ақпараттық ресурстар кәсіпорынды басқарудың нысаны ретінде    18

2             КӘСІПОРЫННЫҢ РЕСУРСТАРЫН ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУЫН ТАЛДАУ («СК АСТАНА-2012» ЖШС МЫСАЛЫНДА)                23

2.1          «СК Астана-2012» ЖШС экономикалық сипаттамасы және қаржылық жағдайын талда       23

2.2          Кәсіпорынның ресурстарының жай-күйін бағалау     35

2.3          Кәсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасыздандырылуын талдау     39

3             КӘСІПОРЫН РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ ТИІМДІЛГІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ     44

3.1          Ұйым ресурстарын пайдалану тиімділігін жетілдіру бағыттары          44

3.2          Заманауи жағдайда ресурстарды басқару механизмдерін жетілдіру              52

ҚОРЫТЫНДЫ   63

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ    65

ҚОСЫМШАЛАР              

Жұмыстың көлемі: 65 бет
Бағасы: 15000 тг

Жыл: 
2015