Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Психология

Когнитивті іс-әрекеттердің даму мүмкіндіктерін зерттеу

КІРІСПЕ…………………………………………………………...............…...…..…3-5

1. ТАНЫМДЫҚ ПРОЦЕСТЕР ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛАР
1.1. Танымдық іс-әрекеттің туындауы мен дамуы……...…………............…6-13
1.2. Сана. Сана стимулдары және оның функциялары ...………….…...............13-18
1.3. Ес құрылымдары мен процестері. Қысқа мерізімді ес
және ұзақ мерізімді ес.....................................................................................18-28
1.4. Ойлау және тіл. Ойлау түрлері. Грамматикалық теориялар…....................28-36
1.5. Когнитивті даму және оның сатылары…………………..............................37-43

2. КОГНИТИВТІ ІС-ӘРЕКЕТТЕРДІ ЭКСПЕРИМЕНТТІК
ТҰРҒЫДА ЗЕРТТЕУ
2.1. Когнитивті іс-әрекеттің дамуын зерттеу.....................................................43-47
2.2. Когнитивті іс-әрекетке жүргізілген эксперименттер
және олардың нәтижелері................................................................................47-63

ҚОРЫТЫНДЫ.........................................................................................................63-64
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..............................
ҚОСЫМШАЛАР....................................................................................

Жұмыстың көлемі: 78 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2011