Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, ақша несие және қаржы

Компанияның қаржылық есебін талдау және дамудың қаржылық болжамын әзірлеу

КІРІСПЕ.. 3

I Бөлім. Әдебиеттерге шолу. 5

Қорытынды А.. 6

II Бөлім.  Зерттеу әдіснамасы.. 8

Қорытынды Ә.. 10

III Бөлім. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қаржылық есебін талдау. 11

3.1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қысқаша экономикалық сипаттамасы   11

3.2 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның актив және пассивтерін талдау. 14

3.3 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның өтімділік, рентабельділік, қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерін талдау  24

Қорытынды Б.. 30

IV Бөлім. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қаржылық тәуекелін болжау және несиелеу операцияларын жетілдіру бағыттары   31

4.1 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қаржылық тәуекелін болжауда VaR математикалық моделін қолдану  31

4.2 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ проблемалық несиелермен жұмысты жетілдіру бағыттары   35

Қорытынды В.. 38

Қорытынды.. 39

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 42

Қосымша А   44

 

Бет саны: 45

Бағасы: 17000тг

ЖОО: ҚазГЗУ/КазГЮУ

Жыл: 
2016