Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, ақша несие және қаржы

Компанияның қызметін кешенді бизнес диагностикалау (компания материал ретінде)

Кіріспе 3

І Бөлім. Әдебиеттерге шоу 5
Қорытынды А 7

ІІ Бөлім. Зерттеу әдіснамасы 8
Қорытынды Ә 10

III Бөлім. «Сауда-көлік компаниясы» ЖШС-нің «ОАТБ» филиалының қызметін кешенді бизнес диагностикалау 11
3.1 Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы және қаржылық жағдайын талдау 11
3.2 Компанияның қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерін бағалау және банкроттылығын болжау 22
3.3 Кәсіпорынның пайдасын болжамдауды модельдеудің экономикалық-математикалық әдісі 34
3.4 Алынған нәтижелер интерпретациясы 40
Қорытынды Б 41

IV Бөлім. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын және жоспарлау жүйесін жетілдіру жолдары 42
Қорытынды В 47

Қорытынды 48

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 51

Қосымшалар 53

Бет саны: 53

Бағасы: 17000 тг

ЖОО: Қазақ гуманитарлық заң университеті ҚазГЗУ, КазГЮУ

 

Жыл: 
2016