Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Кәсіпорын экономикасы, кәсіпорын қаржысы, экономикалық талдау, қаржылық менеджмент

Кәсіпорындағы қарыз капиталын тарту саясаты


КІРІСПЕ 4

1 КӘСІПОРЫН ҚЫЗМЕТІНДЕ ҚАРЫЗ КАПИТАЛЫН ТАРТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 7
1.1 Қаржылық және экономикалық категория ретінде капиталдың маңызы 7
1.2 Қарыз капиталының экономикалық мәні, жіктелуі және қалыптасу кезеңдері 9
1.3 Қарыз капиталының жекелеген элементтерінің құнын бағалау. 20

2 КӘСІПОРЫНДА ҚАРЫЗ КАПИТАЛЫН ТАРТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ («МАГНОЛИЯ» ЖШС МЫСАЛЫНДА) 26
2.1 Кәсіпорынның қаржылық жағдайына баға беру 26
2.2 Кәсіпорын активтерінің қызмет белсенділігін және рентабельділігін талдау 38
2.3 Кәсіпорынның қарыз капиталының құрамы мен құрылымын талдау 43

3 ҚАРЫЗ ҚАРАЖАТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 50
3.1 Кәсіпорынның меншікті облигацияларын эмиссиялау арқылы қарыз капиталын тарту саясаты 50
3.2 Қаржылық леверидж көрсеткіші арқылы кәсіпорынның тиімді қарыз капиталын анықтау 52

ҚОРЫТЫНДЫ 58

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 62

ҚОСЫМША А 2012 жылғы « 01 » қаңтардағы жағдай бойынша 64
пайда мен зияндар туралы есеп 64
ҚОСЫМША Ә 2011 жылғы « 01 » қаңтардағы жағдай бойынша 65
пайда мен зияндар туралы есеп 65
ҚОСЫМША Б 2011 жылдың бухгалтерлік балансы 66
ҚОСЫМША В 2010 жылдың бухгалтерлік балансы 68

Жұмыс көлемі: 68 бет
Бағасы: 10000 тг.

Жыл: 
2012