Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, ақша несие және қаржы

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту жолдары

КІРІСПЕ..................................................................................................................3
1. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ЕСЕБІ........................6
1.1. Кәсіпорынның қаржы есептілік процессі.....................................................6
1.2. Кәсіпорынның қаржы есептілік мақсаттары................................................8

2. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ......................................................................10
2.1 Қаржылық жағдайды талдаудың теориялық негіздері...............................10
2.2. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың әдістері........................17
2.3. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау түрлері ................................18

3. «КТЖ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫНЫҢ АСТАНА ҚАЛАСЫНДАҒЫ ДАБЫЛДЫҚ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ДИСТАНЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ ...................................................20
3.1. Кәсіпорынның экономикалық жағдайын бағалау.....................................20
3.2. Баланс активтерінің және олардың құралу көздерінің құрамы мен құрылымы динамикасын бағалау ...................................................................... 21
3.3. Кәсіпорын балансының өтімділігін бағалау..............................................38
3.4. Кәсіпорын табыстылығын бағалау ...........................................................46

4. «КТЖ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫНЫҢ АСТАНА ҚАЛАСЫНДАҒЫ ДАБЫЛДЫҚ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ДИСТАНЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУ БАҒЫТТАРЫ ...............................54
4.1. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын интегралдық бағалау және оны арттыру бағыттары................................................................................................54
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................................... 60

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...........................................................64

Жұмыстың көлемі: 65 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010