Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Кәсіпорынның қорларын тиімді пайдаланудың есебі

КІРІСПЕ

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ КӘСІПОРЫННЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ
Бәсекеге қабілеттік жағдайында өндірісті ұйымдастыру және оның келешектегі даму жолдары
Кәсіпорын ресурстарының интенсивті және тиімді пайдалануын талдау және оларды бағалау
Есеп және аудиттің халықаралық стандарттарын енгізу жағдайында есеп және аудитті ұйымдастырудың теориялық және методологиялық аспектілері

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚОРЛАРЫН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЕСЕБІ
ҚЕ 2 ҰС бойынша баланстың «Қысқа мерзімді активтер» бөлімін трансформациялау
Қорлар жайлы түсінік, олардың жіктелуі және бағалау әдістері
Қорлар қозғалысының есебі және оларды құжаттау
Қорлардың есебін инновациялық жағдайда дамыту мәселелері

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚОРЛАРЫННЫҢ АУДИТІ ЖӘНЕ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТАЛДАУЫ
Кәсіпорынның қорлар аудитін жоспарлау және аналитикалық процедуралары
Қорлардың ішкі бақылау жағдайын бағалау
Кәсіпорын қорларын тиімді пайдалануын талдау

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША

Жұмыстың көлемі: 67 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010