Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Кәсіпорын экономикасы, кәсіпорын қаржысы, экономикалық талдау, қаржылық менеджмент

Кәсіпорынның өндірістік қорларын басқару

Нормативтік сілтемелер           4

Анықтамалар  5

Белгілеулер мен қысқартулар              6

КІРІСПЕ               7

1 ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ        9

1.1 Өндірістік қорлардың экономикалық сипаттамасы және олардың топтастырылуы        9

1.2 Қорларды басқару мақсаты және қорларды басқарудың негізгі жүйелері           13

1.3 Қорларды басқаруда шығындарды жіктеу, қорларды бағалау мен бақылау жүйесі       19

2 КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАРЫНЫҢ БАСҚАРЫЛУЫН ТАЛДАУ        25

2.1 Кәсіпорын қызметіне қысқаша сипаттама               25

2.2 Кәсіпорын қорларының қалыптасу көзі, түгендеу жүргізу тәртібі мен нәтижелерінің есебі       35

2.3 Кәсіпорын қорларының басқару тиімділігі және оның әсері         40

3 ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАРДЫ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ            47

3.1 Өндірістік қорларды кәсіпорынның стратегиялық даму жағдайында басқаруды жетілдіру жолдары   47

3.2 Өндірістік қорларды басқару тәсілдерін ұйымдастыруды жетілдіру шаралары 50

ҚОРЫТЫНДЫ   55

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ             57

ҚОСЫМШАЛАР              59

Жұмыстың көлемі: 59 бет
Бағасы: 20000

Жыл: 
2015