Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Кәсіпорының табыстарының есебі мен аудиті

КІРІСПЕ 5

1 КӘСІПОРЫН ТАБЫСТАРЫНЫҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ АУДИТІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 7
1.1 Кәсіпорын табыстарының мәні және жіктелуі 7
1.2 Кәсіпорын табыстарының есебі және аудитінің мақсаты және міндеттері 15
1.3 Кәсіпорын табыстарының есебі және аудитін ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі 17

2 «NUR-AI» ЖШС МЫСАЛЫНДА КӘСІПОРЫН ТАБЫСТАРЫНЫҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ АУДИТІНІҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ТӘЖІРИБЕСІ 22
2.1 «NUR-AI» ЖШС-нің қысқаша экономикалық сипаттамасы 22
2.2 «NUR-AI» ЖШС табыстарының аналитикалық және синтетикалық есебі 26
2.3 Қаржылық нәтиже есебі және оның қаржылық есептілікте көрініс табуы 30
2.4. Аудиттің жоспарын және бағдарламасын дайындау. Ішкі бақылау жүйесін бағалау 37

3 КӘСІПОРЫН ТАБЫСТАРЫНЫҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ АУДИТІН ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ 48
3.1 «NUR-AI» ЖШС табыстарының құрылымын және динамикасын талдау 48
3.2 Кәсіпорын табыстарының есебі және аудитінің негізгі мәселелері 51
3.3 Кәсіпорын табыстарының есебі және аудитін жетілдіру іс-шаралары 54

ҚОРЫТЫНДЫ 59

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 62

ҚОСЫМШАЛАР 64

Жұмыстың көлемі: 64 бет
Бағасы: 25000 тг.

Жыл: 
2014