Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Кәсіпорын ақша қаражаттарын есепке алу, талдау және аудиттік тексеру "Облыстық кардиохирургиялық орталық" КМҚК

КІРІСПЕ 4

1 АҚША ҚАРАЖАТТАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ АУДИТТЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6
1.1 Ақша қаражаттары экономикалық мәні, мазмұны және түрлері 6
1.2 Ақша қаражаттарының есепке алуды ұйымдастыру 14
1.3 Ақша қаражаттары есебі, талдау мен аудитін жүргізудің мақсаты және міндеттері 18

2 "ОБЛЫСТЫҚ КАРДИОХИРУРГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ" КМҚК АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 23
2.1 Кәсіпорынның экономикалық-қаржылық шаруашылық қызметі 23
2.2 Кәсіпорында ақша қаражаттарының қозғалысын құжаттық ресімдеу тәртібі 29
2.3 «Облыстық кардиохирургиялық орталық» КМҚК ақша қаражаттарының синтетикалық жəне аналитикалық есебі 37

3 КӘСІПОРЫНДА АҚША ҚАРАЖАТТАРЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ АУДИТТЕУ 45
3.1 Ақша қаражаттарын тексерудің жоспары мен бағдарламасын әзірлеу 45
3.2 Ақша қаражаттарын аудиторлық тексеру және аудиторлық есепті дайындау 50
3.3 Кәсіпорында ақша қаражаттарының қозғалысын талдау 58

ҚОРЫТЫНДЫ 64
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 67
Қосымша А - Кіріс касса ордері 69
Қосымша Ә - Шығыс касса ордері 70
Қосымша В - Кіріс және шығыс касса құжаттарын тіркеу 71
Қосымша Г - Касса кітабы 72
Қосымша Д - Аудиттің жалпы жоспары 74
Қосымша Е - Аудит бағдарламасы 75

Жұмыстың көлемі: 75 бет
Бағасы: 25000 тг.

Жыл: 
2014