Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Магистрлік диссератция

Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, ақша несие және қаржы

Кәсіпорын банкроттылығын бағалау механизмі

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 4

АНЫҚТАМАЛАР 5

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 6

КІРІСПЕ 7

1 КӘСІПОРЫН БАНКРОТТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ МЕХАНИЗМІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 10
1.1 Банкроттық мазмұны, оның белгілері және факторлары 10
1.2 Кәсіпорынның банкроттығын талдау мен болжаудың әдістемесі 17
1.3 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын кешенді диагностикалау негіздері 26

2 «ГИДРОПРОЕКТ» ЖШС-Ң ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН КЕШЕНДІ ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ БАНКРОТТЫҚҚА ҰШЫРАУ ҚАУІПІН БАҒАЛАУ 50
2.1 Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы және қаржылық жағдайын талдау 50
2.2 Кәсіпорынның төлемқабілеттілігін, рентабельділігін және қаржылық тұрақтылығын бағалау 56
2.3 Кәсіпорынның банкроттыққа ұшырау қауіпін талдау 73

3 КӘСІПОРЫН БАНКРОТТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ 77
3.1 Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін жетілдіру бағыттарын анықтау 77
3.2 Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы басқару шараларын әзірлеу 90

ҚОРЫТЫНДЫ 99

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 106

ҚОСЫМШАЛАР 114

Бет саны: 114

Бағасы: 40000 тг

ЖОО: ALMA Университеті

 

Жыл: 
2016