Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Кәсіпорын табысының есебі

КІРІСПЕ....................................................................................................................3
1 ҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ТАБЫСТАР ЕСЕБІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.......................................................................................................7
1.1 Табыстар түсінігі, танылуы.........................................................................7
1.2 Ұйымның есеп саясаты.................................................................................13
1.3 Ұйымның технико – экономикалық сипаттамасы.....................................21

2 ТАБЫСТЫЛЫҚТЫ ҚҰРАСТЫРУШЫ ЭЛЕМЕНТТЕР ЕСЕБІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕНІ АНЫҚТАУ..............................................................27
2.1 Табыстар есебі............................................................................................27  
2.2 Шығыстар есебі........................................................................................35
2.3 «ӨЭМ» ұйымының табыстары мен шығыстарының есебі......................42

3 «ӨЭМ» СІРЕКТЕСТІГІНІҢ ТАБЫСТЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ОНЫ АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ.................................................................47
3.1 Абсолютті табыстылықтың көрсетіштерін талдау..................................47
3.2 Қатысты табыстылықтың көрсеткіштерін талдау...................................58
3.3 Табыстылықты арттыру жолдарын анықтау............................................73

ҚОРЫТЫНДЫ......................................................................................................77

ГЛОССАРИЙ......................................................................................................79

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...................................................80

ҚОСЫМША БЕТТЕР.........................................................................................81

Жұмыстың көлемі: 81 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010