Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Медициналық ақылы қызмет көрсету: шетелдік және қазақстандық тәжірибені салыстырмалы-құқықтық зерттеу

Қысқартулар тізімі                                                                                               6

Кіріспе. 7

I Бөлім. Әдебиеттерге шолу. 9

А тұжырымы.. 11

II Бөлім. Медициналық ақылы қызмет көрсетудің құқықтық теориялық аспектісі 12

2.1 Медициналық ақылы қызмет көрсету және оның түрлері 12

2.2 Медициналық ақылы қызмет көрсету шартының елеулі талаптары.. 15

Б тұжырымы.. 21

III Бөлім. Медициналық ақылы қызмет көрсету шартының қазақстандық тәжірибесін талдау  23

3.1 Қазақстан Республикасындағы медициналық қызмет көрсетудің ағымдағы жағдайы   23

3.2 Қазақстанда медициналық ақылы қызмет көрсету сапасын арттыру жолдары   27

В тұжырымы.. 32

IV Бөлім. Медициналық ақылы қызмет көрсету шартының шетел тәжірибесіндегі ерекшеліктері 33

4.1 Медициналық ақылы қызмет көрсетудің шетелдік тәжірибесіне шолу. 33

4.2 Қазақстан мен шетел мемлекеттеріндегі медициналық ақылы қызмет көрсету шартының ұқсастықтары мен айырмашылықтары.. 37

Г тұжырымы.. 42

Қорытынды.. 43

Қолданылғын әдебиеттер тізімі: 46

 

Бет саны: 47

Бағасы: 17000 тг

ЖОО: ҚазГЗУ / КазГЮУ

Жыл: 
2016