Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Лингвистика, аударма ісі, ағылшын тілі, шет тілдер

Неологизмдерді аудару жолдары

Кіріспе 3

І Бөлім Неологизмдер және оларды аударудың теориялық негіздері 8
1.1 “Неологизм” терминінің түсінігі және мазмұны 8
1.2 Ағышын тіліндегі неологизмдердің ерекшеліктері 10
1.3 Аудару барысында неологизмдердің мағынасын анықтау әдістері 19
1.4 Неологизмдерді аудару әдістері 30

І Бөлім Д. Р. Толкиеннің “Сақина әмiршiсi” трилогиясындағы авторлық неологизмдер 37
2.1 Д. Р. Толкиеннің “Сақина әмiршiсi” трилогиясында авторлық неологизмдердің құрылу тәсілдері 37
2.2 Д. Р. Толкиеннің “Сақина әмiршiсi” трилогиясында авторлық неологизмдерді аудару әдістері 38
2.2.1. Функионалды алмастыру әдісі 38
2.2.2 Калькалау әдісі 45
2.2.3 Транслитерация әдісі 48
2.2.4 Аралас аудару әдісі 49
2.2.5 Аудармашылық окказионализмдер 51

Қорытынды 54

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 59

Сөздіктер тізімі 60

Тәжірибелік материалдар әдебиетінің тізімі 61

Жұмыс көлемі: 61 бет
Бағасы: 10000 тг

Жыл: 
2010