Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Орман қорын құықтық қорғау

КІРІСПЕ...............................................................................................................2
1. Орман қорын құықтық қорғаудың түсінігі және оның мазмұны. Жалпы сипаттамасы..........................................................................................6
Орман қорын құқықық, қорғаудың объектісі ретінде
1.1. Орман қорының құрамы және ормандардың түрлері................................11
2. Орман қорын қорғау саласындағы мемлекеттік органдардың қызметі және олардың кұзыреті......................................................................................19
2.1. Орман қорын қорғау саласындғы мемлекеттік басқарудың түсінігі мен ерекшелілігі............................................................................................................19
2.2. Орман қорын қорғау саласындағы мемлекеттік басқару органдарының жуйесі және олардың құзыреті.............................................................................29
3.Орман заңдарын бұзғаны ушін кұықтық жауапкершіліктің түсінігі және түрлері.........................................................................................................45
Қорытынды..........................................................................................................52
Пайдаланылған әдебиеттердің тізімі...............................................................55
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР ТІЗІМІ..........................................................................

Жұмыстың көлемі: 56 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010