Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Кәсіпкерлік негіздері

ОҚО кәсіпкерлік тәуекелді басқарудың тиімді технологиясын ұйымдастырушылықты қамсыздандыру

Кіріспе 9

1 Кәсіпорындағы кәсіпкерлік тәуекелді басқарудың тиімді
технологиясының теориялық аспектісі 11
1.1 Кәсіпорындағы кәсіпкерлік тәуекелдің мәні мен мазмұны.............................11
1.2 Өндірістік кәсіпорынның тәуекел көзі мен факторлары……………………15
1.3 Шаруашылық тәуекелкөрсеткіштері және оны басқару әдістері…………..20

2 Кәсіпорындағы кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелді талдау 28
2.1 Оңтүстік Қазақстан облысындағы кәсіпкерліктің дамуынталдау 28
2.2 «Корпорация Атамекен» ЖШС-нің экономикалық қызметін талдау............37
2.3 Кәсіпорынның іс-әрекетін дамыту үшін ОҚО ауыл шаруашылық
саласының аймақтық ерекшеліктерін талдау.........................................................42

3 ОҚО кәсіпкерлік тәуекелді басқарудың тиімді технологиясын ұйымдастырушылықты қамсыздандыру………………………………………….53
3.1 Қазақстандағы кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мәселелері
мен келешекте даму бағыттары...............................................................................53
3.2 Кәсіпорында кәсіпкерлік тәуекелді төмендетудің бизнес жоспары ..............61

Қорытынды.................................................................................................................71

Қолданылған әдебиеттер тізімі................................................................................73

Жұмыстың көлемі: 73 бет

Бағасы: 5000 тг

Жыл: 
2012