Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Психология

Поли және моноэтностық ортадағы мәдениеттің психологиялық ерекшеліктері

Кіріспе.........................................................................................................................
1бөлім. Поли және моноэтностық ортадағы мәдениеттің психологиялық ерекшеліктеріне теориялық талдау......................................................................
1.1 Этномәдени орта және оның рөлі........................................................................
1.2 Этнопсихологияда кездесетін категориялар.....................................................
1.3 Этнопсихологиядағы өзіндік сананың және мәдениеттің психологиялық ерекшеліктері........................................................................................................
2 бөлім. Эксперименттік зерттеу бөлімі...............................................................
2.1 Зерттеудің мақсаты,міндеті,болжамы................................................................
2.2 Зерттелетін әдістемелердің сипаты...........................................................
2.3 Зерттеудің барысы және міндеттерді сандық өңдеу..............................
2.4 Зерттеу болжамын дәлелдеу.....................................................................
2.5 Мәліметтерді сапалы талдау қортындылау.............................................
Қорытынды....................................................................................................
Әдебиеттер тізімі............................................................................................
Қосымшалар.......................................................................................................

Жұмыстың көлемі: 52 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010