Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, ақша несие және қаржы

Сақтандыру компанияларының инвес‬тициялық қызметтерің басқару

КІРІСПЕ       ..........................................................................................................6

1 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ МӘНІ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ

КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ          ........................................................................9

1.1 Қазақстан Республикасындағы сақтандырудың мәні мен түрлері ...........9

1.2 Экономикада сақтандырудың мәні мен рөлі ............................................20

1.3 Сақтандыру секторын дамыту жөніндегі мемлекеттегі іс-шаралар.......27

2  БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ КОМАНИЯСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ            .......................................................................................32

2.1 Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығының ағымдағы жағдайы..32

2.2 «Казком Полис Сақтандыру» компаниясының қаржылық қызметін талдау....43

2.3 «Казком Полис Сақтандыру» компаниясының инвестициялық қызметін бағалау...51

3 БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ..59

3.1 Қазақстандағы сақтандыру нарығын жетілдіру шаралары  .....................59

3.2 Қазақстандағы сақтандыру компанияларының инвестициялық қызметті жетілдіру механизмі            .................................................................................................65

ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................................70

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДБИЕТТЕР ТІЗІМІ  .....................................................74

ҚОСЫМША А

Жұмыстың көлемі: 70 бет

Бағасы: 7000 тг

 

Жыл: 
2014