Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Табыс пен шығындар есебі және талдау

1 КӘСІПОРЫННЫҢ ТАБЫСТАРЫ МЕН ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЕСЕБІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 7

1.1 Табыстар мен шығындардың экономикалық рөлі, түрлері 7

1.2 Табыстар мен шығындар есебі мен талдауының алдына қойған мәселелері 13

1.3 Табыстар мен шығындар есебі мен талдауының шетелдік тәжірибесі 20
2 «Top KZ» ЖШС КӘСІПОРЫНЫНДАҒЫ ШЫҒЫНДАР МЕН ТАБЫСТАР ЕСЕБІНІҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ТӘЖІРИБЕСІ 26

2.1 «Top KZ» ЖШС кәсіпорынының қаржы-шаруашылық қызметінің қысқаша сипаттамасы 26

2.2 Кәсіпорын табыстарының есебі 35

2.3 Кәсіпорын шығындарының есебі 44

2.4 Табыстар мен шығындардың есебін жетілдіру 52
3 «Top KZ» ЖШС КӘСІПОРЫНЫНДАҒЫ ШЫҒЫНДАР МЕН ТАБЫСТАР ТАЛДАУ 56

3.1 «Top KZ» ЖШС кәсіпорынындағы табыстарды талдау 56

3.2 «Top KZ» ЖШС кәсіпорынындағы шығындарды талдау 60

3.3 Табыстар мен шығындарды жоспарлау бойынша ұсыныстар 66ҚОРЫТЫНДЫ 71

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 73

ҚОСЫМШАЛАР 78

Жұмыстың көлемі: 78 бет
Бағасы: 20000

Жыл: 
2014