Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Талап қою мерзімі институтының қолданылуы: салыстырмалы құқықтық талдау

 

Қысқартулар тізімі 4

Кіріспе. 5

І бөлім. Талап қою мерзімінің құқықтық сипаттамасы.. 8

1.1 Талап қою мерзімінің түсінігі 8

1.2 Талап қою мерзімі және оның азаматтық құқықтық маңыздылығы.. 9

1.3 Талап қою мерзімінің түрлері мен ерекшеліктері 14

А тұжырымы.. 16

ІІ бөлім. Талап қою мерзімінің қырлары мен кездесетін аумақтары.. 18

2.1 Заттық құқықтағы талап қою мерзімінің қолданылуы: салыстырмалы құқықтық талдау  18

2.2 Корпоративтік құқықтағы талап қою мерзімінің қолданылуы:салыстырмалы құқықтық талдау  24

2.3 Міндеттемелік құқықтағы талап қою мерзімінің қолданылуы: салыстырмалы құқықтық талдау  26

Б тұжырымы.. 29

Қорытынды.. 32

Қолданылған әдебиеттер тізімі 36

Қосымша А.. 38

Қосымша Ә.. 39

 

Бет саны: 40

Бағасы: 17000 тг

ЖОО: ҚазГЗУ / КазГЮУ

Жыл: 
2016