Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Талап өндірісі

КIРIСПЕ......................................................................................................................3

1 АЗАМАТТЫҚ IС БОЙЫНША ТАЛАП ҚОЮ ӨНДIРIСI

1.1. Талап өндiрiсiнiң түсiнiгi және маңызы.........................................................5
1.2. Талап түсiнiгi, элементтерi, түрлерi және талап қоюға құқық.................7

2 ТАЛАП АРЫЗ БЕРУ ТӘРТIБI ЖӘНЕ ОНЫ САҚТАМАУДЫҢ САЛДАРЫ

2.1. Талап арыз және оның мазмұны...................................................................15
2.2. Талап арызда жiберiлген кемшiлiктердi түзету жолдары........................22
2.3. Талап арызды қабылдау және одан бас тарту. .........................................27
2.4. Сот талқылауы.................................................................................................36

ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................................55

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ................................................57

Жұмыстың көлемі: 57 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010