Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Туристік қызмет аясындағы тұтынушылардың құқықтарын жүзеге асыру мен қорғау ерекшеліктері

Кіріспе. 4

І бөлім. Әдебиеттерге шолу. 7

А тұжырымы.. 9

ІІ бөлім. Туристік қызмет көрсетудегі тұтынушылардың құқықтарын жүзеге асыру мен қорғаудың құқықтық – теориялық аспектілері 10

2.1 Тұтынушылардың құқықтарын жүзеге асыру мен қорғау өзекті мәселелердің бірі ретінде  10

2.2 Туристік саладағы тұтынушылар және олардың негізгі құқықтары, туризмдегі тұтынушылардың шағымдарын талдау  13

2.3 Туристердің құқықтарын жүзеге асыру және қорғау саласындағы қазақстандық заңнама  16

Б тұжырымы.. 21

ІІІ бөлім. Туристік қызмет аясындағы тұтынушылардың құқықтарын жүзеге асыру мен қорғау ерекшеліктерін талдау  22

3.1 Туристік қызмет аясындағы тұтынушылардың құқықтарын бұзғаны үшін жауапкершілік  22

3.2 Туризмдегі тұтынушылардың құқықтары бойынша халықаралық заңнама  26

3.3 Туристік қызмет аясындағы тұтынушылардың құқықтарын жүзеге асыру мен қорғауды жетілдірудің басты бағыттары   29

В тұжырымы.. 35

Қорытынды.. 36

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 38

 

Бет саны 39

Бағасы: 17000 тг

ЖОО: ҚазГЗУ / КазГЮУ  

Жыл: 
2016