Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Филология, қазақ тілі, әдебиет, іс қағаздарын жүргізу

Түр- түс атауларының лингвомәдени танымдық негіздері

КІРІСПЕ ....3
1 ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СЫН ЕСІМДЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУІ
МЕН СӨЗ ТАБЫ РЕТІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ...5
1.1 Қазақ тіліндегі сын есім категориясы қалыптасуының диахронды-синхронды сипаты ....5
1.2 Түр-түсті білдіретін сөздердің функционалдық сипаты.....................16
1.3 Зат есім мен сын есімдердің семантикалық тарихи ұқсастықтары
мен айырмашылықтарының жұрнақтар арқылы көрінуіндегі мәнмәтіннің
рөлі ..21
2 ТҮР-ТҮС АТАУЛАРЫНЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
МЕН АУЫСПАЛЫ МАҒЫНАЛАРЫ АРҚЫЛЫ ФУНКЦИОНАЛДЫ-СЕМАНТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ..26
2.1 Түр-түсті білдіретін сөздердің функционалды-семантикалық өрістегі өзара мағыналық байланысы мен қарым-қатынасы ..26
2.2 Түр-түс атауларындағы сапалық белгілердің өзектенуі ..48
2.3 Түр-түсті білдіретін сөздердің тіркесімдері мен мағыналық
қырлары .57
ҚОРЫТЫНДЫ ..64
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ..66

Жұмыстың көлемі: 66 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012