Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Тұлғалардың азаматтық процессте басқа тұлғалардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін қатысуы

Кіріспе.............................................................................................................

6

1 Азаматтық процессте басқа тұлғалардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың теориялық-құқықтық аспектісі...........

 

8

1.1 Тұлғалардың азаматтық процессте басқа тұлғалардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін қатысуының негізі мен мақсаты....................................................................................................

 

 

8

1.2 Тұлғалардың азаматтық процессте басқа тұлғалардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін қатысуының формасы..........................................................................................................

 

 

14

1.3 Азаматтық процесске қатысатын тұлғалар және олардың процессуалдық құқықтары мен міндеттері.................................................

 

21

2 Тұлғалардың азаматтық процессте басқа тұлғалардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін қатысуын талдау....

 

26

2.1 Басқа тұлғалардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа шағыммен жүгіну ерекшеліктері.............

 

26

2.2 Тұлғалардың азаматтық процессте басқа тұлғалардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін қатысудың сот  тәжірибесі.......................................................................................................

 

 

32

3 Азаматтық процессте басқа тұлғалардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау мәселесі және оны жетілдіру жолдары.....

 

40

Қорытынды.....................................................................................................

43

Қолданылған әдебиеттер тізімі.....................................................................

46

 

Бет саны: 49

Бағасы: 17000 тг

ЖОО: ҚазГЗУ / КазГЮУ

Жыл: 
2016