Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Басқа да пәндер (журналистика, ауыл шаруашылығы, агротехнология, мұнай-газ, дизайн, спорт, музыка)

Тұрмыстық жасаулар, жиһаздар мен бұйымдар түрлері

Кіріспе.............................................................................................................3

I. Тарау. Қазақтың байырғы баспаналарының мәтіндік сипаты.

1.1.Қазақи баспаналардың пайда болуы мен қолөнер ерекшеліктері........5

1.2 Байырғы баспаналар түрлері,олардың этноэкскурсиялық мәні..........13

1.3.Экскурсия әнгімесінде баспана жасаудың технологиясы мен архитектуралық құрылымы туралы.............................................................20

II. Тарау. Тұрмыстық жасаулар , жиһаздар мен бұйымдар түрлері.

2.1. Киіз үй жасаулары және жиһаздар түрлерімен таныстыру................33

2.2. Баспанаға қатысты атаулар және қосалқы жасаулардың мән
мағынасын ашу тәсілдері.........:.................................................. .................37

2.3. Киіз үйдің тұрмыстық жасаулары (ыдыс аяқтар) туралы әңгіме мәтіні...............................................................................................................46

2.4. Экскурсия жүргізу әдістемелері мен технологиялық картасы...........52

Қорытынды...................................................................................................63

Әдебиеттер тізімі..........................................................................................65

Жұмыстың көлемі: 65 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010