Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Төрелік келісім – дауды шешудің негізі ретінде

Кіріспе. 8

 

І бөлім. Әдебиеттерге шолу. 10

 

II бөлім. Төрелік келісімнің құқықтық сипаттамасы.. 11

1.1 «Төрелік келісім» және «аралық келісім» ұғымдарының арақатынасының мәселері 11

1.2 Төрелік келісімнің құқықтық табиғаты.. 18

1.3 Төрелік келісімдердің түрлері 23

А тұжырымы.. 31

 

III бөлім. Төрелік келісімнің құқықтық күшін бағалау және оның салдары.. 32

2.1 Төрелік келісімге сәйкес дауларды болдырмайтын жағдайлар. 32

2.2 Төрелік келісімнің жарамсыздығының негіздері 38

Б тұжырымы.. 44

 

Қорытынды.. 46

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 50

 

Бет саны: 54

Бағасы: 17000 тг

ЖОО: ҚазГЗУ / КазГЮУ

Жыл: 
2016