Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Халық санын реттеу саласындағы мемлекеттің функциясы

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР .............................................5
КІРІСПЕ ..................................................................................................6-8

1 МЕМЛЕКЕТТІҢ МӘНІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ
1.1 Қазіргі мемлекеттің мәні және әлеуметтік тағайыны ....................9-13
1.2 Мемлекеттің функциясы теориясының негіздері ...........................13-18
1.3 Демографиялық үрдістердің мемлекет функциясының объектісі ретіндегі теориялық мәселелері ....................................................................18-21

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯ МӘСЕЛЕСІН РЕТТЕУДЕГІ МЕМЛЕКЕТ ФУНКЦИЯСЫНЫҢ БАСТЫ БАҒЫТТАРЫ
2.1 Қазақстан Республикасындағы демографиялық үрдістердің қалыптасуы және оның құықтық реттелуі ...................................................22-45
2.2 Қазақстан Республикасындағы демография мәселесін шешудегі мемлекеттік органдардың қызметі ...............................................................45-62

ҚОРЫТЫНДЫ .....................................................................................63-65

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ........................................66-70

Жұмыстың көлемі: 70 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2009