Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Халық санын реттеу саласындағы мемлекеттің функциясы

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР .............................................5

КІРІСПЕ ..................................................................................................6-8

1 МЕМЛЕКЕТТІҢ МӘНІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ

1.1 Қазіргі мемлекеттің мәні және әлеуметтік тағайыны ....................9-13

1.2 Мемлекеттің функциясы теориясының негіздері ...........................13-18

1.3 Демографиялық үрдістердің мемлекет функциясының объектісі ретіндегі теориялық мәселелері  ....................................................................18-21

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯ МӘСЕЛЕСІН РЕТТЕУДЕГІ МЕМЛЕКЕТ ФУНКЦИЯСЫНЫҢ БАСТЫ БАҒЫТТАРЫ

2.1 Қазақстан Республикасындағы демографиялық үрдістердің қалыптасуы және оның құықтық реттелуі ...................................................22-45

2.2 Қазақстан Республикасындағы демография мәселесін шешудегі мемлекеттік органдардың қызметі ...............................................................45-62

ҚОРЫТЫНДЫ .....................................................................................63-65

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ........................................66-70

Жұмыстың көлемі: 70 бет

Бағасы: 7000 тг

 

Жыл: 
2013