Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Лингвистика, аударма ісі, ағылшын тілі, шет тілдер

Шағын мәтін түріндегі афоризмдердің құрылымдық-семантикалық және лингво-стилистикалық ерекшеліктері

Кіріспе 4

1 Афоризмдердің лингвистикалық дәрежесі 7

1.1 Афоризмдердің анықтамасы 7

1.2 Афоризмдерді дифференциялаудың қағидалары 15

1.3 Шағын мәтіннің коммуникативті-прагматикалық сипаты 24

2 Шағын мәтін түріндегі афоризмдердің құрылымдық - семантикалық және лингво-стилистикалық ерекшеліктері 40

2.1 Ағылшын және қазақ тілдеріндегі шағын мәтіннің лингистикалық және құрылымдық ерекшеліктері 40

2.2 Шағын жанрлы мәтіндердегі семантикалық үлгілеу 54

2.3 Афоризмдердің логико-семантикалық түрлерін талдау 60

Қорытынды 68

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 70

Қосымша А 75

Қазақша афоризмдер 75

Қосымша Ә 77

Ағылшын тіліндегі афоризмдер 77

Жұмыстың көлемі: 77 бет
Бағасы: 25000

Жыл: 
2014