Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеу принципі

КІРІСПЕ

1 Істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеу
принципінің мәні және шындықты орнату міндеттері
1.1 Іс мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеу
принципінің мәні
1.2 Істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеу
принципі мен қылмыстық іс бойынша шындықты орнату
міндеттері
1.3 Тергеудің тиімді көлемін анықтаудағы қылмыстық істің мән-
жайын толық, жан-жақты зерттеу принципінің маңызы

2 Қылмыстық істің мән-жайын жан-жақты, толық және
объективті зерттеу қағидасын құрудағы материалдық-
құқықтық генезис
2.1 Істің мән-жайын анықтайтын қағидалар құру
2.2 Қылмыстық қудалау жүргізу кезіндегі қылмыстық іс
мән-жайын зерттеудің толықтығы және жан-жақтылығының
маңызы
2.3 Қылмыстық істі сотпен жан-жақты, толық және объективті
зерттеу

3 Дәлелдеу процесіне істі толық және объективті зерттеу
принципінің тигізетін әсері және шындықты орнату
3.1 Жан-жақты, толық және объективті зерттеу қағидасының
дәлелдеу процесіне тигізетін әсері
3.2 Қылмыстық істің мән-жайын зерттеу принципі – шындықты
орнатудың критерийі ретінде.

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Жұмыстың көлемі: 60 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010