Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Магистрлік диссератция

Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, ақша несие және қаржы

Қазақстандағы жалдамалы тұрғын үй нарығын мемлекеттік реттеудің ерекшеліктері

 

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР.............................................................

3

 

АНЫҚТАМАЛАР....................................................................................

4

 

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР.................................................

5

 

 

 

 

КІРІСПЕ....................................................................................................

6

1

ЖАЛДАМАЛЫ ТҰРҒЫН ҮЙ НАРЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ..........................................

 

9

1.1

Жалдамалы тұрғын үй нарығын мемлекеттік реттеудің сипаттамасы және объективті қажеттілігі.............................................

 

9

1.2

Жалдамалы тұрғын үй нарығын мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен ерекшеліктері....................................................................................

 

13

1.3

Шетелдегі жалдамалы тұрғын үй нарығының қазіргі тенденциясы..............................................................................................

 

18

 

 

 

2

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАЛДАМАЛЫ ТҰРҒЫН ҮЙ НАРЫҒЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ...........................................................

 

24

2.1

Қазақстан Республикасындағы жалдамалы тұрғын үй нарығын талдау.........................................................................................................

 

24

2.2

Жалдамалы тұрғын үй нарығындағы сұраныс пен ұсыныс деңгейін қалыптастыратын факторлар..................................................................

 

34

2.3

Ұйымдарға салынған инвестициялардың тиімділігі мен Қазақстандағы жалдамалы тұрғын үй нарығын дамыту......................

 

43

 

 

 

3

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАЛДАМАЛЫ ТҰРҒЫН ҮЙ НАРЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІ ЖЕТІЛДІРУ.............................................

 

49

3.1

Мемлекеттік тұрғын үй жобалары жылжымайтын мүлік нарығын реттеудің элементтерінің бірі ретінде.....................................................

 

49

3.2

Жалдамалы тұрғын үй нарығын қаржылық-несиелік реттеуді жетілдіру...................................................................................................

 

52

3.3

Жалдамалы тұрғын жай нарығын дамыту шараларын жүзеге асырудың әдіснамасы және әлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттыру......................................................................................................

 

 

61

 

 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ..........................................................................................

68

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..............................................

71

 

ҚОСЫМША..............................................................................................

74

Жұмыс беті: 72 бет
Жұмыс бағасы: 20000

Жыл: 
2020